Välkommen till Skjutsgruppen

Du är
Skjutsgruppen.
På riktigt.

Tillsammans med
alla andra, som också
är Skjutsgruppen.

Det betyder du har ansvar för att det blir en
bra stämning i gruppen. Utan dig så fungerar inte vi.
Gött! Jag vill vara med! (det är gratis)
Läs mer om Skjutsgruppen

Jag godkänner villkoren (läs dem här)

Det är Gratis!

Användarvillkor Skjutsgruppen

Genom att du godkänt dessa användarvillkor är du medlem i den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. Du godkände dessa villkor när du fyllde i checkboxen “Godkänner villkoren” när du blev medlem.

Härligt! Vi gillar verkligen att DU är en del av Skjutsgruppen.

A.Om samåkningsrörelsen Skjutsgruppen

1.Samåkningsrörelsen Skjutsgruppen drivs av den ideella föreningen Skjutsgruppen, Organisationsnummer 802461­7477

2.Skjutsgruppen ideell förening äger rätten att använda sig av varumärket “Skjutsgruppen”.

3.Vill du samarbeta med Skjutsgruppen ideell förening eller har förslag på samarbete? Skicka ett mail till samarbeta@skjutsgruppen.nu

B.Vi älskar samtalet

1.Vi älskar verkligen samtalet och att prata med dig. När du är med i den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen så sällar du dig till en skara av samtalsälskare som tror att när vi pratar med varandra så kommer vi närmare varandra.

2.Du har ansvar för samtalet i Skjutsgruppen. Tack vare dig blir det god stämning. Du kan se till att det blir god stämning på massa olika sätt; ett väldigt enkelt sätt är att tänka på att det ligger massa sladdar och datorer mellan oss (om vi inte sitter i samma fordon).

Begrunda det. Om du tänker på det så kan du undvika missförstånd, då så mycket försvinner när vi kommunicerar digitalt.

3.För att hålla god stämning får du inte,

a.Uttala dig rasistiskt eller hatiskt mot andra människor och/eller grupper.

b.Hota någon.

c.Skriva irrelevanta inlägg, som ej fokuserar på samåkning.

d.Bryta mot svensk lag.

e.Bedriva vinstdrivande verksamhet.

i.Vi praktiserar delandet som princip, och inom Skjutsgruppen får du inte ägna dig åt någon form av försäljning.

f.Marknadsföra eller spamma

i.Som enskild medlem får du inte ägna dig åt någon form av marknadsföring på

någon plats tillhörande Skjutsgruppen.

ii.Vid händelse av ett pågående samarbete mellan Skjutsgruppen ideell förening och annan organisation/juridisk person får enskilda medlemmar marknadsföra detta samarbete inom den tid detta samarbete pågår.

iii.Andra former av marknadsföring regleras i avtal.

4.För administratörer av samåkningsrörelsen Skjutsgruppen gäller även dessa regler, men undantag kan förekomma vid enskilda fall.

5.Administratörer äger rätten att radera inlägg som bryter mot ovanstående regler, eller av annan förekommen anledning.

6.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen bär inget ansvar för individuella användares åsikter, kommentarer och/eller handlingar.

C.Om samåkningar

1.Du har ansvar för dina samåkningar. På samma sätt som samtalet så ser du också till att det blir en trevlig stämning när du samåker, oavsett om du erbjuder eller ber om skjuts.

2.Du bär tillsammans med de du ska samåka med ansvar för om samåkningen blir av. Kom ihåg att hela tiden ha en öppen dialog, som vi pratade om under punkt B här ovan. Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen hålls ej till svars för om samåkningen blir genomförd eller ej.

a. Du bär ansvar för att du och de du ska samåka med korrekt kontaktar varandra (se mer under punkt D och F).

3.Samåk bara om du känner dig trygg. Om du känner dig osäker på något sätt, samåk inte.

4.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen har inget ansvar för vad som händer före, under eller efter din samåkning.

5.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen har inget ansvar för de fordon som kommer att användas när du samåker.

6.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen har inget ansvar för de vägförhållanden som råder när du samåker.

7.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen har inget ansvar för om du kommer fram i tid eller om en samåkning inte blir av, eller andra omständigheter kring din samåkning.

8.Vårdnadshavare ansvarar för minderåriga.

D.Om begreppet “Vänner” inom Skjutsgruppen

Inom Skjutsgruppen så använder vi oss av begreppet “vänner”. Vänner är personer som du som användare anser att du känner.

1.Du har ansvar för att dina vänner faktiskt är dina vänner.

2.När du kopplar ditt konto till Facebook så kommer Skjutsgruppens system automatiskt att koppla ihop dig med dina Facebookvänner som också använder Skjutsgruppen.

a.Om du anser att några av dessa Facebookvänner inte är dina vänner eller inte bör vara dina vänner på Skjutsgruppen så bär du själv ansvar för att ta bort dessa vänkopplingar i Skjutsgruppen (ex. genom att gå in på en specifik användare och trycka på “Ta bort”.)

3.Vänner används även i den funktion vi kallar för “Så­här­känner­ni­varann”.

a.Du har ansvar för att denna funktion från ditt håll, det vill säga dina vänkopplingar, är så korrekt som möjligt. Detta gör du genom att se över dina vänner, och att du kan gå i god för att de personer som du har som vänner i Skjutsgruppen faktiskt är dina vänner. När du tar ansvar för detta så bidrar du till en trygg miljö inom

Skjutsgruppen, där vänner tar ansvar för vänner.

4.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen bär ej ansvar för om vänkopplingar är korrekta eller ej, eller om användare är faktiska vänner eller ej.

E.Om verktygen och Skjutsgruppens tjänster

Vårt fantastiska verktyg för samåkning använder sig av kopplingar till ResRobot, Google, 46elks, SMSgrupp, Facebook och Twitter.

1.Vi kan inte garantera att kopplingarna till ResRobot, Google, 46elks, SMSgrupp, Facebook eller Twitter alltid ger korrekt eller önskat resultat.

a.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen bär ej ansvar för den information som kommer från och/eller tillhandahålls av ResRobot, Google, 46elks, SMSgrupp, Facebook eller Twitter.

2.När du använder ResRobot, Google, 46elks, SMSgrupp, Facebook eller Twitter så ställs du under dessa tjänsters användarvillkor, vilka ej är kopplade till Skjutsgruppen.

3.Tjänster som tillhandahålls av Skjutsgruppen ideell förening kan komma att gå ner, få oförutsedda avbrott eller av annan anledning försvinna.

a.När detta sker ber vi dig beakta exempelvis punkt C.2. Antagligen kommer någon av de andra tjänsterna fungera om en av dem går ner (fungerar inte Skjutsgruppens sida så kanske exempelvis Twitter, Facebook eller telefon fungerar).

b.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen ska ej hållas till svars för när information av någon anledning försvinner.

F.Om kostnader

1.Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen drivs ideellt av Skjutsgruppen ideell förening.

2.Att använda Skjutsgruppens olika sidor är gratis.

3.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen är ej inblandade i och bär ej ansvar för transaktioner medlemmar emellan oavsett karaktär av transaktion.

4.Medlemmar får ej bedriva vinsdrivande verksamhet på någon av Skjutsgruppens sidor, se även punkt B.3.e.

5.SMS

a.Vi samarbetar med två tjänster som tillhandahåller SMS­lösning åt oss: 46elks och SMSgrupp.

i.46elks används när du blir skapar en användare på www.skjutsgruppen.nu och det SMS du skickar kostar som ett vanligt SMS. Vi reserverar oss för att detta kan vara olika priser beroende på vilken operatör du har.

ii.När du kommenterar på resor eller i grupper via www.skjutsgruppen.nu

genereras ett SMS till dem som är med och pratar om samma resa eller grupp. Detta sker i samarbete med SMSgrupp. Det SMS som genereras kostar ingenting för dig.

iii. När du deltar i ett samtal om en skjuts eller i en grupp så är även detta kopplat till SMSgrupp. Om du väljer att SMSa till detta samtal så kostar det som ett vanligt SMS per SMS du skickar. Vi reserverar oss för att detta kan vara olika priser beroende på vilken operatör du har.

G.Om kontaktuppgifter

1.Du ansvarar för dina kontaktuppgifter är korrekta.

a.Vid händelse av att du byter telefonnummer och/eller e­postadress är det ditt ansvar att uppdatera dessa uppgifter till den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.

2.Lämna inte ut dina kontaktuppgifter i kommentarsfälten eller på något annat av Skjutsgruppens forum eller på något annat sätt.

3.Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen bär inget ansvar för att unika användares kontaktuppgifter är korrekta och samstämmer med faktiska kontaktuppgifter.

4.Den kontakt och den information som utbytes och sker via de kontaktuppgifter som uppgetts är de unika medlemmarnas privata konversation och ska inte associeras med Skjutsgruppen ideell förening, Skjutsgruppens administratörer eller personer associerade med Skjutsgruppen

H.Tredje part

1.Skjutsgruppen ideell förening samarbetar ibland med tredje part för att förbättra och utbreda samåkning.

2.Du kan se vilka tredjeparter vi samarbetar med på sidan http://www.skjutsgruppen.nu

3.Tredjepart kan komma att använda sig av ett Mobility Management­verktyg i syfte att underlätta samåkning inom ett avgränsat område. Mobility Management­verktyget innehåller information om:

a.Resor inom avgränsat område

b.Användare inom avgränsat område

i.Namn på dessa användare

ii.E­post till dessa användare

c.CO2­uträkning inom avgränsat område

d.SEK­uträkning inom avgränsat område

e.Möjlighet att skapa erbjudande­länk till användare inom valt område.

4.Tredjepart kan komma att kontakta dig om du samåker inom deras avgränsade område,

a.Vilka dessa tredjeparter som kan komma att kontakta dig är kan du se på sidan http://www.skjutsgruppen.nu

I.Om du bryter mot dessa användarvillkor

1.Om du bryter mot dessa användarvillkor kan du utan förvarning bli utesluten ur den

ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.

2.Vi strävar efter ett så öppet och transparent förfarande som möjligt. Ibland blir det fel i samtalet, det vet vi. Hjälp därför dina vänner inom Skjutsgruppen genom att vänligt peka mot våra gemensamma förhållningsregler. Tillsammans gör vi samtalet.

J. Om dessa villkor

1.Skjutsgruppen ideell förening äger rätten att ändra dessa villkor.

2.Om villkoren ändras så kommer uppdatering att skickas till den mail som du har uppgett att du vill ha information till från Skjutsgruppen ideell förening. Du informeras om ändringar i villkoren två veckor innan de träder i kraft.

3.Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om ändringar i dessa villkor.

Skjutsgruppen ideell förening 2014­05­22