a

Brån-Ume

Brån Vännäs - Umeå

Öppen grupp

Många pendlar mellan Brån och Umeå, vissa med buss några med tåg och många med bil. I var sin bil. Samåk!

Med och pratar

  • Mattias
  • Marcel
  • Emma
  • Kornelia
  • Peder

Underlättare

  • Marcel