a

Trygg-Hansa

Sverige, Kronoberg Län, Växjö Kommun

Öppen grupp

Detta är en grupp för Trygg-Hansas anställda. Vi samåker för att det är trevligt, ekonomiskt och bra för miljön. Vill någon annan som jobbar i närheten också åka med går det bra. Trygg-Hansa ligger på Storgatan i Växjö.

Med och pratar

  • Amanda

Underlättare

  • Amanda