a

YKK Harmony

Kungälv - Rönnäng, Tjörn

Sluten grupp

Vi försöker samåka så långt det går till och från läger, tävlingar och annat skoj.

Med och pratar

 • Karin
 • Anna
 • Anna
 • Ulf
 • Johan
 • Christian
 • Anette/Emilia
 • Fredric
 • Pernilla
 • Petra
 • Jeanette
 • Karin
 • Karin
 • Jessica/ Evelina
 • Tommie
 • Henrik
 • Karin

Underlättare

 • Anette/Emilia