a

Test samåkning till arbetsplats

Sverige, Västra Götaland Län

Öppen grupp

Testgrupp för att se om detta kan användas till att samordna pendling till och från jobb.

Med och pratar

  • Henrik

Underlättare

  • Henrik