a

DreamHack Ridesharing

Sverige, Jönköping Län, Jönköping Kommun, Jönköping Ort

Öppen grupp

Här samordnas samåkning till världens största digitala festival, DreamHack. Främst rör det sig om arrangemangen i Sverige.

Here we are making it possible for people to share rides to go to the world's biggest festival, DreamHack. This group's primary aim is events in Sweden.

Med och pratar

  • Mattias
  • Jessica
  • Ola
  • Robin
  • My

Underlättare

  • Ola