a

Harlösa-Lund-Malmö

Harlösa - Lund - Malmö

Öppen grupp

Detta är ett test för att se hur systemet fungerar och ev få igång ett alternativ till kollektivtrafiken.

Med och pratar

  • Marcus
  • Tina
  • Johan
  • Mats
  • Jeanette

Underlättare

  • Mats