a

E4:an i Haparanda

Haparanda - Vuono - Salmis - Nikkala - Seskarö - Seskarö

Öppen grupp

Seskarö till stan - stan till Seskarö, och alla byar där i mellan!

Med och pratar

  • Natalie
  • Lucie
  • David
  • Emil

Underlättare

  • David