a

Samåkning utefter länsväg 1050

Sverige, Östergötland Län

Öppen grupp

Samåkning utefter länsväg 1050 inkluderande orterna Ekebyborna, Österstad, Fornåsa, Lönsås, Korskrog, Älvan, Älvestad, Klockrike, Flistad, Gullberg, Gråhallen, Hornstäve, Knivinge, Kulla, Maspelösa, Norra Lund, Norra Torp, Södra Lund, Södra Torp, Vågerstad.

Med och pratar

  • Kjell
  • Pierre
  • Karin
  • Micael
  • Anna
  • Maggie

Underlättare

  • Kjell