a

Samåkning väg 687 i Eklandskapet

Brokind - Bestorp - Bjärka-Säby - Hovetorp - Sturefors - Linköping

Öppen grupp

Här samlas männniskor som vill samåka längs väg 687 i Eklandskapet från Brokind, passerar Bestorp, Bjärka-Säby, Hovetorp och Sturefors.

Med och pratar

 • Emanuel
 • Johan
 • Göran
 • Andreas
 • Fredrik
 • Martin
 • Thomas
 • Cecilia
 • Åsa
 • Lars
 • Anders
 • Ann
 • Veronica
 • Paola
 • Elia

Underlättare

 • Martin