a

Härnösand Sundsvalls sjukhus

Härnösand - Ortopedteknik Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen, Sundsvall

Öppen grupp

I första hand för de som arbetar på sjukhus och bor i Härnösand. Kollektivtrafiken passar inte alls ihop med mångas schema I SYNNERHET PÅ HELGER. Det är en stor sjukhus och inte lätt att veta vilka på andra avdelningar som kanske åker samtidigt. Men de kanske kan vara intressant för patienter också.

Med och pratar

  • Lina
  • Alexandra
  • jeff
  • Amanda
  • GINA

Underlättare

  • jeff