a

Energi- och klimatdagen 15 okt

Sverige, Örebro Län

Öppen grupp

För samåkning till och från Energi- och klimatdagen i Örebro 15 oktober 2014.
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/kalender/2014/Pages/orebroregionens-energi--och-klimatkonferens-2014.aspx

Med och pratar

  • Nanny
  • Mari-Liis
  • Sofie

Underlättare

  • Nanny