a

Genom Europa - Grekland, t.o.r

Sverige - Grekland

Öppen grupp

Resa tillsammans mellan Sverige och Grekland och se delar av Europa på vägen. Gärna med fordon/bränsle som ger ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Största delen av resan tillbringas i Grekland. Respektive resa går genom de länder som samåkarna kommer överens om (rutten som visas på kartan fixade datorn automatiskt). Förhoppningsvis blir det många medlemmar i denna grupp och flera resor under årens lopp. Vem som helst av oss kan ta initiativ till resor.

Gå gärna med i facebookgruppen också:
Skjutsgruppen Genom Europa - Grekland, t.o.r
https://www.facebook.com/groups/1557302464502679/