a

Klimatriksdag2014 den 6-8 juni

Sverige, Östergötland Län, Norrköping Kommun

Öppen grupp

Välkommen till en dag med bl a SMHI, erkända forskare, ekonomer, artister, samhällsdebattörer samt energirådgivare!

Målet med evenemanget är att påverka våra folkvalda, att ge klimatfrågan större utrymme inför valet 2014 samt belysa allvaret med bristerna i Sveriges hantering av klimatpolitiken.

Detta är en dag för oss alla
att visa vårt stöd, lära oss mer, lära oss nytt och på nytt om miljöpolitik,
konsumtion och hållbarhet.
http://klimatriksdag2014.se/

Med och pratar

  • Tekla
  • Kim
  • Otto
  • Titti
  • Oleg
  • Andreas

Underlättare

  • Tekla