ÖPPET API
& Data mining

Vi gillar att dela. Därför är det självklart att vi delar data med dig som utvecklare!

Här är ett avsnitt av Skjutsgruppsradio
där vi pratar om varför öppen data är så bra

Använd vårt öppna API för att hjälpa människor att samåka ännu mer! Du kan integrera Skjutsgruppen i dina egna tjänster, dina webbplatser (ex på en Kommunsida eller Länstrafik), dina event och appar etc.

Vi gillar även statistik. Och vi låter dig gräva i vår data för att hitta siffror och mönster. Även det kan du göra med vårt API.

Det finns oändliga möjligheter och vi ser fram emot din kreativitet! Heja dig!

Här är APIet, go wild.