Vänners vänner + Skapa egna grupper

Inom vår rörelse samåker vi med vänners vänner

Vi visar hur vi alla känner varandra i andra, tredje, fjärde, femte eller sjätte led

Friends

Alla har verifierat sina mobiltelefonnummer
- och alla samåkningar är kopplade till SMS

Mobile

Du kan antingen samåka enstaka gånger...

Route

...eller skapa grupper för din by, din kommun,
din skola, ett ämne eller evenemang - gratis!

Features Gå med i Skjutsgruppen

Omnämnda av bland annat

Mentions Läs mer om Skjutsgruppen

Våra samarbetspartners

Sponsors

Vill du samarbeta?

  • Inspirationsföreläsningar & workshops
  • Lägga samåkningar på ER sida
  • Specialbyggda samåkningssidor för er
Mer om samarbeten